Stålborste för bandsåg

Fördelar

Borttagning av spån vid sågning