Stödrondell för fiberrondeller

Fördelar

Stödrondell med spänmutter för fiber- ooch pappersrondeller.