Filter


Polyesterband CS 329 Y aluoxid Kulex

Slipband med extra lång livslängd och jämn ytkvalitet för dubblös rund- och ytslipning. Aggressiv slipförmåga vid lågt sliptryck
Egenskaper
Binding Bakelit
Korntyp Korund
Underlag Y-Polyester
Användningsområde
Stål
Rostfritt stål

Henter produkter