Filter


Slipband väv CS 333 kisel

Slipduk med stabilt underlag för höga krav med extra lång livslängd för gjutgods, keramik, gummi, plast och glödskal
Egenskaper
Binding Bakelit
Beläggning Tät
Korntyp SiC
Underlag X-Bomull
Användningsområde
Plast
Metaller
Sten
Glas

Henter produkter