Allmänna villkor

 

ALLMÄNNA VILLKOR
Kunden ska vid köp kunna legitimera sig och ange kundnummer. Klingspor Sverige AB äger rätt att neka person att handla om inte personen kan visa att denne är behörig att företräda kunden. Kund blir betalningsskyldig för köp som görs genom hänvisande till kundnummer.

Kunden ska alltid informera om ifall någon ny person bliver behörig att göra inköp eller om någon person inte längre är behörig att företräda kunden.

Klingspor Sverige AB äger rätt att sätta och ändra kreditlimit.

 

BETALNING OCH PRISER

 

FRAKTVILLKOR
Fraktavgiften beror på valt leveranssätt samt orderns innehåll och redovisas i kassan innan ordern bekräftas.

Fraktavgiften debiteras per order.

Avvikelser i villkoren kan förekomma för kunder med kundspecifika fraktvillkor eller på enskilda orter med förlängd leveranstid.

Om en vara har längre leveranstid delas leveransen så att tillgängliga varor levereras omgående. Detta medför inte någon extra fraktavgift.

 

Leveransmöjligheter:
Veckoleverans

Snabbleverans

Expressleverans

Priset för leverans framgår av Klingspor Sverige AB vid var tid gällande fraktprislista.

 

RETURER
För returer gäller följande, Gods tas i retur först efter Klingspor Sverige AB godkännande.

Returer kan endast ske för returer som ingår i Klingspor Sverige AB lagersortiment och ej är speciellt framtaget för kunden.

Retur skall göras inom 8 dagar från köptillfället.

Byte mot annan vara kan ske inom 30 dagar från köptillfället.

Den returnerade artikeln skall vara obegagnad och felfri.

Fakturerat värde krediteras med ett avdrag på 20%, dock lägst 100 SEK.

För att godkänna returer måste alltid Klingspor Sverige AB följesedel eller fakturanummer anges.

 

REKLAMATIONER
Reklamationer hanteras enligt följande. Reklamationer skall åtföljas av Klingspor Sverige AB följesedel/fakturanummer samt uppgift om det fel som kunden gör gällande.

 

ÖVRIGA VILLKOR
Om Klingspor Sverige AB på kundens begäran beställer artiklar som Klingspor Sverige AB normalt inte har i sortimentet är kunden på Klingspor Sverige AB begäran skyldig att köpa Klingspor Sverige AB inneliggande lager av sådana artiklar.

Klingspor Sverige AB äger rätt att säga upp kundens konto och eller upphöra att leverera enligt Avtalet om Kunden inställt sina betalningar, betalat fakturor för sent eller inte alls eller om det i  övrigt finns skälig anledning anta att kunden är på obestånd.

Undantag från dessa försäljnings villkor måste ha gjorts skriftligen och vara undertecknade av båda parter för att vara gällande.

I alla delar som inte regleras i dessa försäljningsvillkor gäller teknikföretagens Allmänna Leveransbestämmelsen NL 09 vid produktförsäljning och NU 06 vid tjänsteförsäljning.